Om foreningen Hjernebarnet

Hjernebarnet er en lille landsdækkende forening, hvis medlemmer består af forældre og familier til børn med en medfødt eller pådraget hjerneskade.

De arbejdsopgaver vi løfter i foreningen udføres af frivillige forældre, bedsteforældre eller andre i vores personlige netværk som gerne vil yde en indsats. Vi har ikke et sekretariat og vores telefon besvares af frivillige forældre. Bestyrelsen består ligeledes af forældre. Bestyrelsen løfter de opgaver, som de har ressourcerne til fagligt og tidsmæssigt.

Medlemmerne har til sammen en stor viden om bl.a.: Træningsmetoder, diæter og terapier (også udenlandske) som kan gøre en forskel for vores børn. Fordi vi er engagerede forældre, som ønsker at gøre det bedste for vores børn, ligger vi inde med viden som ofte er på forkant med den viden, som er tilgængelige i det offentlige system i Danmark. Derfor kan Hjernebarnet ofte tilbyde et væsentligt supplement til den hjælp, vi kan opnå i det offentlige behandlingssystem.

Medlemmerne er rigtig gode til at dele og udveksle viden og erfaringer på vores interne Chatforum på Facebook, der er et vigtigt omdrejningspunkt i foreningen. Her deler vi vores erfaringer med de mange nye kompetencer og færdigheder, som vores børn opnår gennem træning. Vi deler bekymringer, spørgsmål og den glæde og stolthed vi føler når vores børn for hver dag bliver mere selvhjulpne.

Via chatten kan vi støtte hinanden, give opbakning, sparring, og udveksle viden fra familie til familie i hverdagen. Ingen spørgsmål er for små og der er altid et svar inden for kort tid, ofte samme dag.

Bliv medlem

family copy 14164737688nk4g 1 origBLIV MEDLEM

250 kr
Aktivt medlemskab for familier med hjerneskadede børn -
giver adgang til Hjernebarnets interne chatforum på Facebook.
100 kr
Passivt støttemedlemskab

Køb medlemskaber her >>