Velkommen til Hjernebarnet

Foreningen Hjernebarnet, stiftet i april 2003, er etableret af forældre til hjerneskadede børn. I Hjernebarnet har vi det til fælles at vi selv tager aktivt del i træningen af vores skadede børn.

Vores forening er åben for forældre, søskende, bedsteforældre, andre familiemedlemmer og enhver der ønsker at vide mere om området og / eller ønsker at støtte udviklingsmulighederne for børn med hjerneskader.

I Hjernebarnet "mødes vi på tværs af diagnoser". Vi favner autistiske børn, børn med autismespektrumsforstyrrelser, fysisk og psykisk handicappede børn, CP-børn, børn med forsinket udvikling, mental retardering, hyperaktive børn, børn med epilepsi, blinde og døve børn, børn med Down-syndrom, CDG-syndrom, Rett-syndrom, og mange andre syndromer.


Nogle børn er skadet fra fødslen, andre børn har pådraget sig en skade senere. Vores vigtigste budskab er at alle børn – uanset – skadens omfang kan blive bedre og få større livskvalitet gennem en målrettet og systematisk træningsindsats.

Hver familie indretter hverdagen med hjemmetræning på en måde som passer til deres familie. Nogle træner fuld tid mens andre kombinerer træning og f.eks.børnehave. Familier som hjemmetræner lever også et helt almindeligt familieliv hvor der er plads til søskendes behov, at holde weekend, dyrke fritidsaktiviteter og holde ferier.

Der findes forskellige træningsmetoder, og det er vigtigt at finde den metode, som passer til dit barn. Vores forening støtter generelt træningsmetoder, som giver resultater!

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte bestyrelsen per mail eller telefon. Bestyrelsen formidler gerne kontakt til hjemmetrænende familier hvis du har spørgsmål til hverdagen med hjemmetræning eller kunne tænke dig at få et indtryk af træningen i praksis.

Bliv medlem

family copy 14164737688nk4g 1 origBLIV MEDLEM

250 kr
Aktivt medlemskab for familier med hjerneskadede børn -
giver adgang til Hjernebarnets interne chatforum på Facebook.
100 kr
Passivt støttemedlemskab

Køb medlemskaber her >>