Vision

HVEM ER VI

Vi er en forældreforening ved navn Hjernebarnet - vi støtter forældre, som målrettet optræner deres hjerneskadede børn efter metoder, som reelt udvikler de hjerneskadede børn. På indeværende tidspunkt støtter vi metoderne FHC og ABR, men flere metoder kan blive aktuelle.

Systemet er ikke hurtige nok til at anerkende metoder, der hjælper de hjerneskadede børn. I Hjernebarnet får vi klar og hurtig besked fra forældre, der oplever på egne børn, at en metode giver synlige og store fremskridt. Når vi får en sådan tilbagemelding fra 5-10 forskellige familier, uafhængigt af hinanden, begynder vi at interessere os for den pågældende metode. Såfremt det viser sig over tid, efter modtagelse af erfaring fra endnu flere familier, at en metode giver børnene synlige og positive resultater, og metoden er målrettet, logisk forklarlig, og forsvarligt opbygget, går vi aktivt i gang med at støtte op om den pågældende metode.

HVAD LAVER VI

Vores opgave som forening er at støtte op omkring optrænende forældre og hjerneskadede børn. Vi arbejder på politisk plan for at skabe valgfrihed med hensyn til at kunne optræne eget hjerneskadet barn med fuld økonomisk dækning til følge. Vi ønsker, at alle forældre til hjerneskadede børn i Danmark får langt flere muligheder til at vælge, hvad de finder bedst for deres barn, hvad enten det er optræning på fuld tid i eget hjem eller kombineret med timer i institution.

Vi arbejder ligeledes på, at få igangsat evidensbaserede undersøgelser af FHC og ABR- metoderne. Systemet bør være interesseret i at få lavet tilbundsgående undersøgelser af metoderne, således at det bliver anerkendt officielt, at metoderne virker efter hensigten. Systemet synes at have en modvilje mod at få metoderne ordentligt undersøgt. I Hjernebarnet presser vi på for at få igangsat undersøgelserne inden for den nærmeste fremtid.

Vi ønsker som forening at indgå i dialog med institutioner og fagpersoner, vise dem, hvad vi gør, og hvor simpelt det egentlig er. Vi ønsker at synliggøre, at hver familie er speciel og tilrettelægger optræningen på deres egen måde i hverdagen. Nogle træner hver dag - andre 5 dage om ugen - nogle kombinerer optræningen med socialt samvær i institutioner, handicapridning og/eller meget andet. Fælles for alle er, at der bliver taget hånd om barnets problemer, og optræningen er målrettet og nøje tilrettelagt af institutter, der har specialiseret sig i optræning af hjerneskadede børn.

HVORDAN STØTTER VI FORÆLDRENE

Hjernebarnet støtter forældrene ved at arbejde for nedenstående punkter. Desuden har vi i Hjernebarnet vores egen chatliste, som bliver flittigt brugt af et meget stort antal familier. Chatlisten giver i sig selv en kolossal støtte, opbakning, sparring, og vidensudveksling for den enkelte familie på daglig basis. Hjernebarnet har endvidere et intranet, hvor forældre kan hente undervisningsmateriale, vejledninger til bygning af træningsmaterialer og meget, meget mere:

  • At udbrede kendskabet til muligheden for at optræne hjerneskadede børn i hjemmet efter de forskellige metoder, der er til rådighed. Metoderne skal udgøre en målrettet, intensiv, og resultatorienteret optræning af det hjerneskadede barn. Forældrene styrer træningen, som skal foregå med hjemmet som udgangspunkt (metoderne kan være eksempelvis FHC eller ABR, men flere kan blive aktuelle),

  • At arbejde for fuld økonomisk støtte til forældre, der ønsker at træne deres børn efter ovenstående metoder, uanset hvor i landet man er bosat.

  • At arbejde på at bygge bro til det offentlige system.

  • At oversætte udenlandsk litteratur til hjælp for forældre, der træner efter programmerne.

  • At søge midler hos fonde til hjælp for foreningens arbejde.

  • At give hjælp til forældre der træner deres børn i den ustrækning det er muligt.

  • At oprette videnbank med gode ideer og erfaringer.

  • At forhandle aftaler om fælles indkøb af materialer/redskaber.

  • At vejlede nye forældre og skabe kontakt til forskellige institutter.

Auktion

Du har mulighed for at byde på en række vidt forskellige produkter, gavekort, oplevelser og billetter. Overskuddet fra auktionen går ubeskåret til foreningens arbejde for de hjerneskadede børn og deres familier.

odendo