Læs nyheder fra Hjernebarnet på Facebook

Hjernebarnets nyheder lægges fremover på Hjernebarnets Facebookside og ikke på hjemmesiden.
Følg Hjernebarnet på Facebook:

https://www.facebook.com/Hjernebarnet/