Hjernebarnets Vision

Vores opgave som forening er at støtte op omkring hjemmetrænende forældre og hjerneskadede børn. Vi arbejder på politisk plan for at skabe valgfrihed med hensyn til at kunne hjemmetræne eget hjerneskadet barn med fuld økonomisk dækning til følge. Vi ønsker, at alle forældre til hjerneskadede børn i Danmark får langt flere muligheder til at vælge, hvad de finder bedst for deres barn, hvad enten det er hjemmetræning på fuld tid i eget hjem eller kombineret med timer i institution.

Vi ønsker som forening at indgå i dialog med institutioner og fagpersoner, vise dem, hvad vi gør, og hvor simpelt det egentlig er. Vi ønsker at synliggøre, at hver familie er speciel og tilrettelægger optræningen på deres egen måde i hverdagen. Nogle træner hver dag - andre 5 dage om ugen - nogle kombinerer optræningen med socialt samvær i institutioner, handicapridning og/eller meget andet. Fælles for alle er, at der bliver taget hånd om barnets problemer, og optræningen er målrettet og nøje tilrettelagt af institutter, der har specialiseret sig i optræning af hjerneskadede børn.

HVORDAN STØTTER VI FORÆLDRENE

Hjernebarnet støtter forældrene ved blandt andet at arbejde for følgende:

  • At udbrede kendskabet til muligheden for at hjemmetræne hjerneskadede børn i hjemmet efter de forskellige metoder, der er til rådighed. Metoderne skal udgøre en målrettet, intensiv, og resultatorienteret træning af det hjerneskadede barn. Forældrene styrer træningen, som skal foregå med hjemmet som udgangspunkt.

  • At arbejde for fuld økonomisk støtte til forældre, der ønsker at træne deres børn efter ovenstående metoder, uanset hvor i landet man er bosat.

  • At arbejde på at bygge bro til det offentlige system.

  • At søge midler hos fonde til hjælp for foreningens arbejde.

  • At oprette videnbank med gode ideer og erfaringer.

  • At vejlede nye forældre

Bliv medlem

family copy 14164737688nk4g 1 origBLIV MEDLEM

250 kr
Aktivt medlemskab for familier med hjerneskadede børn -
giver adgang til Hjernebarnets interne chatforum på Facebook.
100 kr
Passivt støttemedlemskab

Køb medlemskaber her >>