Hjemmetrænende forældre med skiftende arbejdstider har også ret til at få dækket indtægtstab

I Aarhus bor Otto på tre år. Ottos mor Anne hjemmetræner Otto. Det gjorde Anne tidligere på fuldtid og fik tabt arbejdsfortjeneste på fuldtid.
Da Otto startede i børnehave, fortsatte Anne med at hjemmetræne Otto i 13 timer og genoptog ved siden af sit arbejde som sygeplejerske på akutafdelingen i 24 timer. Det er et arbejde med skiftende arbejdstider.
Screenshot 2021 05 22 at 19.23.13Det var en god løsning for familien, indtil der en dag kom et brev fra Aarhus kommune. Anne kunne ikke få dækket de 13 timer, som hun hjemmetræner Otto med tabt arbejdsfortjeneste. Aarhus kommune mener nemlig at Anne hver uge kan planlægge sit arbejde som sygeplejerske, så der også er tid til arbejdet med Ottos træning udover.

Det betyder, at Anne fremadrettet skal arbejde 37 timer som sygeplejerske og finde 13 timer derudover til at hjemmetræne Otto i.

Dette sker kun for forældre, som har skiftende arbejdstider. ALLE andre hjemmetrænende forældre får dækket deres nedsatte arbejdstid med tabt arbejdsfortjeneste.

Det er urimeligt, og derfor vigtigt, at Socialministeren forholder sig til, at også forældre som arbejder i jobs med skiftende arbejdstider har ret til at hjemmetræne deres barn og få dækket deres indtægtstab.

Familien har delt deres historie med TV2 Østjylland - læs mere her: https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/ingen-hjaelp-til-anne-fordi-hun-arbejder-om-natten

Aktuelt

Hjemmetræningsfamilier kæmper med fejl i sagsbehandlingen

Hjemmetræningsfamilier kæmper med fejl i sagsbehandlingen

Vejen gennem sagsbehandlingssystemet er lang og særdeles besværlig for en lille gruppe af forældre, som ønsker at hjemmetræne børn med psykiske eller fysiske handicap. Ny rapport peger på fejl i to ud af tre klagesager og en udfordret retssikkerhed på området.

Læs mere

Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

1. oktober 2008 trådte loven om hjemmetræning af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i kraft. Loven blev mødt med stor glæde, da forældre siden 1998 havde kæmpet for lovgivning på området.

Læs mere

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Der er ingen hemmelighed, at det er svært for de fleste kommuner at administrere hjemmetræningsreglerne.

Bjørns familie har været nødsaget til at gå i pressen efter at have kæmpet for den rigtige hjælp til Bjørn i mere end tre år.

Læs mere

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

I Hjernebarnets bog om hjemmetræning fortæller 28 familier om livet med hjemmetræning, og om hvorfor hjemmetræning har vist sig at være det helt rigtige for deres familie. Familierne fortæller også om deres kampe med kommunerne for retten til at vælge hjemmetræning, om deres bekymringer for barnet med hjerneskade / særlige behov og om de fantastiske resultater, som de har skabt for barnet med hjemmetræningen. I bogen fortæller tre hjælpetrænere også om, hvordan det er at arbejde som hjælpetræner hos en familie, som hjemmetræner et barn med hjerneskade / særlige behov.

Læs mere

Hovedsponsorer

  • Xanado
  • Huset SCNM
  • Mikkeller
  • Børne Specialisterne
  • Bearded Villains Denmark
  • NTS
  • Energi 30