Skip to main content

Hjemmetrænende forældre med skiftende arbejdstider har også ret til at få dækket indtægtstab

I Aarhus bor Otto på tre år. Ottos mor Anne hjemmetræner Otto. Det gjorde Anne tidligere på fuldtid og fik tabt arbejdsfortjeneste på fuldtid.
Da Otto startede i børnehave, fortsatte Anne med at hjemmetræne Otto i 13 timer og genoptog ved siden af sit arbejde som sygeplejerske på akutafdelingen i 24 timer. Det er et arbejde med skiftende arbejdstider.
Screenshot 2021 05 22 at 19.23.13Det var en god løsning for familien, indtil der en dag kom et brev fra Aarhus kommune. Anne kunne ikke få dækket de 13 timer, som hun hjemmetræner Otto med tabt arbejdsfortjeneste. Aarhus kommune mener nemlig at Anne hver uge kan planlægge sit arbejde som sygeplejerske, så der også er tid til arbejdet med Ottos træning udover.

Det betyder, at Anne fremadrettet skal arbejde 37 timer som sygeplejerske og finde 13 timer derudover til at hjemmetræne Otto i.

Dette sker kun for forældre, som har skiftende arbejdstider. ALLE andre hjemmetrænende forældre får dækket deres nedsatte arbejdstid med tabt arbejdsfortjeneste.

Det er urimeligt, og derfor vigtigt, at Socialministeren forholder sig til, at også forældre som arbejder i jobs med skiftende arbejdstider har ret til at hjemmetræne deres barn og få dækket deres indtægtstab.

Familien har delt deres historie med TV2 Østjylland - læs mere her: https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/ingen-hjaelp-til-anne-fordi-hun-arbejder-om-natten