Skip to main content

Rådgivning

Hjernebarnets medlemmer har mulighed for særlig rådgivning:

Margit Jonsson Heilmann, juridisk konsulent
Den sidste onsdag i hver måned svarer Margit på spørgsmål omhandlende hjemmetræning i vores lukkede Chatforum på Facebook. Derudover kan vores medlemmer få individuel rådgivning hos Margit for en nedsat timepris.

Margit har mere end 15 års erfaring med hjemmetræning og har indgående erfaring med loven om hjemmetræning fra de første forhandlingsoplæg til lov om hjemmetræning blev introduceret og til dd. Hun har bistået mange medlemmer i Hjernebarnet gennem årene med at håndtere deres sager i forhold til kommunerne, hun har selv kørt en række klage – og retssager vedrørende fortolkningen af lov om hjemmetræning, og hun har forberedt og fået foretræde for Folketingets Socialudvalg og revideringer af lov om hjemmetræning.