Skip to main content

Conductive Education Program - PETÖ

Conductive Education Program kan tilbyde trygge omgivelser og et stimulerende miljø for både nyfødte, vuggestuebørn, børnehavebørn og skolebørn. Konduktiv pædagogik eller Petö Metoden er en specieludviklet pædagogik og træning. Metoden er 100 % målrettet til børn med diagnoser, der kendetegnes ved motoriske problemer og udfordringer. Programmet fokuserer på at forbedre motorikken, udvikle selvværd og selvtillid til at udforske omgivelserne selvstændigt. Under programmet formidler konduktoren også rutiner og øvelser til forældrene. De skal inkorporeres i hverdagen, for at erhverve højere funktions- og selvstændighedsniveau.


DIAGNOSE – HVILKE DIAGNOSER ARBEJDER VI MED?

Cerebral Parese :

- athetosis – dyskinetisk cp

- diplegi, hemiparese, tetraplegi, ataktisk cerebral parese

Alle motoriske udfordringer, herunder særligt forsinket udvikling

Kromosomfejl, infantile spasmer


PETÖ METODEN

Lægen og underviseren András Petö udviklede systemet for konduktiv pædagogik i 1945.

Målsigtet for konduktiv pædagogik kredser om den komplekse udvikling af personlighed og selvstændighed for børn med Cerebral Parese og børn med motorisk udfordringer. Metoden er udviklet til børn og baseres på børns læring og udvikling. Det er nødvendigt at barnet aktivt samarbejder og er bevidst om programmet, da dette sikrer barnets interesse og motivation for læringsprocessen. Metoden er kompleks og involverer alt det man normalt forventer for den aktuelle aldersgruppe. Konduktiv pædagogik bygger på en humanistisk og holistisk filosofi og forældre værdsætter denne vinkel, da man med denne tilgang ser på barnet som et helt menneske. Gennem deltagelse i forældre/barn sessioner lærer forældre at mestre teknikker, der gør dem i stand til at medvirke til deres barns udvikling. Den positive og livlige ånd i konduktiv pædagogik giver forældrene styrke og mod på deltagelse og forældrene kan se deres barn have det sjovt under udviklings - og læringsprocessen. Teknikkerne i konduktiv pædagogik kan inkorporeres i familielivet og derved bliver konduktiv pædagogik en livsstil.

Konduktiv Pædagogik rammer, træner og forbedre mange områder og udvikler alle barnets forskellige evner, herunder bl.a.:

Motorikken – Strække og ”adskille” øvre og nedre legemsdele, for at reducere simultane bevægelser og ufrivillige ukontrollerede bevægelser. Træne og forbedre hovedkontrol. Træne balanceret siddestilling. Træne at bære kropsvægten ved stående stilling. Træne kontrolleret vægtskifte ved gang. Træne øje – hånd koordination. Træne at kunne række ud efter, gribe om og give slip på forskellige ting samt finmotoriske øvelser.

Kommunikation – At erhverve en forbedret vejrtrækningskapacitet. Træne lyde og brug af simple ord. Træne og forbedre artikulation. Reducere savlen. Træne den meningsudvekslende samtale.

Kognitivt – højne opmærksomhedsspektret og omverdensforståelse. Udvikle sans og strategier for problemløsning. 

Selvhjulpenhed – lære at spise med ske og at tygge korrekt. Lære at drikke af en kop med minimal støtte. Højne graden af selvstændighed omkring af- og påklædning. Samt renlighedstræning.

Socialt og emotionelt – lære at interagere med andre personer. Træne opmærksomheden på andre gennem øvelser med samarbejdende elementer. Herunder trænes også selvværd og selvtillid, da selve deltagelsen med andre i øvelser er et udfordrende og udviklende element. Selvstændighed trænes ligeledes her.

Gennem programmets øvelser, træning og gentagelser indenfor ovennævnte områder lærer barnet, at overføre de erhvervede færdigheder til situationer i hverdagen – i hjemmet, i daginstitutionen og i omverdenen. Ligeledes gives der råd og vejledning til forældrene om hvordan øvelserne fra Programmet inkorporeres i dagligdagen  - med højest mulig grad af selvstændighed for øje. Derved sikres maksimalt udbytte af Petö-programmet!HVORDAN STARTER VI?

Indledningen på et Petö forløb starter altid med den første gratis assessment.

Hovedformålet med denne assessment er primært at etablere kontakt med barnet, enten direkte eller med hjælp fra familien. Petö konduktoren observerer barnets intellektuelle, psykiske, følelsesmæssige, sociale, fysiske, motoriske og kommunikative karakteristika, opmærksomhed, motivation og aktivitet.

Processen under Petö Programmet omfatter udvikling af bevægelighed, kognitive funktioner, personlig pleje og selvstændighed.

I Petö Programmet lægges der særlig vægt på forbedring af grov motorik, legefærdigheder, tidlig tale udvikling, kropsbevidsthed samt udvidelse af den generelle viden om det omgivende miljø.


HJEMMETRÆNING MED PROFESSIONAL VEJLEDNING OG PERSONLIG KONSULTATION

Regelmæssig træning, coaching og vejledning med en professional konduktor i et helt år.

Alder: fra 6 måneder.

Vores hjemmetræningtilbud inkluderer:

Gratis 2 timers assessment

Intensiv 3 ugers kursus

Individuelt program

Genoptræning

Individuel vandtræning


HVORFOR HJEMMETRÆNING..?

Uanset hvad, så kender en forælder sit barn bedst og ved hvad der er bedst for barnet. Selv ikke den bedste børnehave vil kunne yde den samme omsorg, tid og dedikation, som en forælder. Brug et år sammen med dit barn og følg hver et skridt i udviklingen på tæt hold. Det er en investering i fremtiden og ingen kan fortryde det pragtfulde i at dedikere et helt år sammen med sit barn.

Vi vil prioritere en indsats omkring den sproglige og motoriske udvikling, så barnet får ballast til at klare den udfordring det er at begå sig i en større børnegruppe. Når barnet styrkes motorisk og sprogligt vil det endvidere få et større overskud til at overkomme de sociale aspekter. Barnets mor arbejder ikke i hjemmetræningsåret og kan derfor nemt implementere elementer fra træningen i dagligdagsrutiner, efterhånden som barnet lærer dem. Den sociale stimulering og tilvænning kan barnets mor, eller far, dække via legestuegrupper og venner.

Andre vigtige mål med hjemmetræning er at lette familiens deltagelse i Petö Programmet og at forberede barnet til børnehave og folkeskole. Petö Programmet indeholder særlige forebyggelses teknikker til at undgå udvikling af yderligere dysfunktioner. Petö konduktoren afholder individuelle eller gruppe sessioner, så ethvert barn sikres den bedst mulige udvikling.


CENTER I FARUM

Konduktiv pædagogik er anerkendt og respekteret i hele verden, som følge af de veldokumenterede gode resultater. Der er også mange Petö børnehaver og skoler her i Skandinavien. Men i Danmark er der kun et Center, der er 100% dedikeret til Petö Metoden.

Conductive Education Program Copenhagen er det eneste center i Danmark, der ledes af en autoriseret Petö konduktor med en 4 årig uddannelse fra Det Internationale Petö Institut.


peto

Conductive Education program of Copenhagen

Gammelgårdsvej 31,

3520 Farum

Tel : 61690058

www.petocph.dk

www.vandterapi.dk

Email :  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Facebook : Petö Method Copenhagen

Instagram : peto_method_copenhagen