Temprana Refleks Hjemmetræning

V/ Lone Sørensen

HVAD ER TEMPRANA?

RTEmagicC Temprana log0 2013 2 Temprana metoden er et hjernebaseret hjemmetræningskoncept, sammensat af forskellige stimulationsmetoder – ansigtsrefleks-, neurologisk fodrefleks-, håndrefleks- og muskelrefleksterapi samt Brain Gym. Desuden indgår kostvejledning/kosttilskud målrettet til den enkelte person.

Ved at påvirke forskellige refleksområder og punkter på kroppen stimuleres reflekser til hjernecentre og kemiske processer, hormonsystem, blodkredsløb, organer og muskler, som via centralnervesystemet har tilknytning til de nævnte organer/processer. Således er det muligt at træne kroppens funktioner til at fungere optimalt i forhold til det enkelte menneskes situation.

Brain Gym er et trænings og bevægelsesprogram, som stimulerer kroppen til at danne nye nerveforbindelser. Hvis den enkelte ikke selv er i stand til at udføre bevægelserne, udføres disse af forældre, hjælpere eller pårørende.

Kostvejledning er oplysninger om mad, aminosyrer, fedtstoffer, vitaminer samt mineralers funktion i forbindelse med nedsat hjernefunktion, som f.eks. ved hjerneskader, autisme og syndromer, mentale lidelser og andre kroniske sygdomme.

Temprana er en 100% naturlig metode og kan med fordel – og helt uden risiko - kombineres med andre træningsmetoder både inden for Sundhedssystemet og andre komplementære metoder.

HVORDAN VIRKER TEMPRANA METODEN?

Ved stimulering af neurologiske punkter i ansigt og på kranie sendes elektriske impulser via centralnervesystemet til hjernen, hvor neurotransmittere oplades og sendes videre til kroppens organer og kirtler. Herved reguleres alle kroppens processer. Alle muskler afslappes og kroppens selvhelende processer kan gå i gang. Ved stimulation af hormon- og lymfesystem øges udskillelsen af affaldsstoffer, hvilket sikrer en bedre fødeoptagelse, der i mange situationer er vigtig.

Centralnervesystemet er dynamisk, dvs. at det ændrer sig efter vilkårene. Det er fleksibelt og altid i gang med at danne nye neuronnetværk. Ligeledes besidder hjernen en vis plasticitet, dvs. evne til at danne nye neurale forbindelser, - en proces der påvirkes positivt ved intensiv stimulering.
Denne fantastiske evne til regeneration og tilpasning kommer os til gode og hjælper os til at opnå forbedringer ved stimulering med Temprana metoden, når de helt rigtige reflekspunkter og zoner sættes sammen individuelt til den enkelte.

Det er kun muligt, hvis den professionelle terapeut, der oplærer forældrene, har den nødvendige viden om hjernens, centralnervesystemets og kroppens funktioner og de rette værktøjer i form af terapeutiske avancerede metoder.

Udover de hjernemæssige funktioner stimuleres også hormon -og organfunktioner, hvorved
vejrtrækningsproblemer, allergi og fordøjelsesproblemer kan afhjælpes.

Ligeledes kan Temprana metoden afhjælpe sansedysfunktioner som f.eks. dårligt syn og hørelse samt manglende smags- og lugtesans.

PERSONLIGT PROGRAM

På baggrund af en forundersøgelse udarbejdes et program, der på alle områder tilpasses den enkeltes situation. 2 personer med samme sygdom/symptom vil aldrig få det samme program.

Alle har en unik sygdomshistorie, ingen er ens.

LANGSIGTET PROCES

Hjemmetræning med Temprana metoden er en langsigtet proces, idet programmet – afhængig af personens situation – skal udføres fra 4 til 7 gange om ugen i mindst 12 måneder.

Det fulde program tager 1 time og 15 minutter dagligt at udføre, men det kan deles op i 2 omgange à 35-40 min. F.eks. hænder og fødder om formiddagen og ansigt om aftenen, når barnet skal sove. Stimulering i ansigtet er meget afslappende/søvndyssende, derfor er det bedst at udføre ansigtsprogrammet om aftenen.

OPFØLGENDE KONSULTATIONER EFTER 3-DAGES OPLÆRINGSKURSUS

Når stimuleringsprogrammet er lært, skal familien ikke på flere kurser, men det er meget vigtigt, at der foretages opfølgning og tilretning af programmet hver 3-4 måned à 2 timers varighed. Det giver træningen ny energi.

Nervepunkter, der stimuleres hele tiden, bliver ”sløve” og har til sidst ingen virkning. Derfor skal der løbende ske en justering af nervepunkter. Sker det ikke, vil udviklingen/resultaterne gå i stå.

LØBENDE KONTAKT

Der er løbende kontakt mellem familie og terapeut om respons på stimuleringsprogram og resultater. Det er en vigtig del af processen for begge parter for at opnå de bedste resultater.

NEMT AT LÆRE - DEJLIGT AT MODTAGE OG GIVE - TAGER IKKE LANG TID

 • Temprana er meget nemt at lære.

 • Temprana er dejligt at modtage og give og det kræver ingen anstrengelser.

 • Barnet ligger oftest ned med et tæppe over sig, og selv når barnet sover, er det muligt at udføre programmet.

 • Temprana er en ikke særligt tidskrævende stimuleringsmetode. Du opnår gode resultater med dit barn uden, at det går ud over resten af familien. Netop det har mange af vores handicapfamilier lagt vægt på

HISTORIK


TEMPRANA REFLEKS konceptet er udviklet af den danske zoneterapeut, kinesiolog og akupunktør Lone Sørensen, der siden 1978 har arbejdet med hjerneskadede børn og voksne i Danmark og Sydamerika samt i mange andre lande, heriblandt Abu Dhabi, Argentina, Australien, Canada, England, Finland, Grækenland, Holland, Japan, Mexico, New Zealand, Oman, Polen, Portugal, Spanien, Slovenien, Sverige, Tjekkiet og Tyrkiet.

Lone Sørensen modtog i år 2001, 3 prisbelønninger fra den Argentinske afd. af OHMS.
(Verdens Sundheds Organisations lokale afd. i Argentina) for sit arbejde med handicappede børn i Sydamerika.

I år 2000 blev Temprana Reflekskonceptet afprøvet på voksne senhjerneskadede
patienter på Kurhuset, Filadelfia i Danmark, med fremragende resultater.

På baggrund af Lone Sørensens fantastiske resultater har Sundheds-og Socialministeriet i Oman sponsoreret oplæringskurser for forældre til handicappede børn i Oman. Se bevægende resultater, som er opnået med bl.a. de 3 søskende, som aldrig har kunnet gå – det kan de nu!

Find dem på www.temprana.org.

Læs mere og se resultater på www.temprana.org, www.gdgnu.dk og www.ansigtzoneterapi.org

Vil du vide mere, så kontakt Jens Hvalsøe
Telefon.: +45 26 62 75 44
Mail: jh(at)skanderborg-real.dk

Vejledende priser pr. 1. august 2013

Forundersøgelse, 2-3 timer: kr. 2.100

3-dages oplæringskursus for forældre/pårørende: kr. 39.500

Opfølgende konsultation og tilretning af program (3-4 gange årligt) pr. gang: kr. 2.900

Aktuelt

Hjemmetræningsfamilier kæmper med fejl i sagsbehandlingen

Hjemmetræningsfamilier kæmper med fejl i sagsbehandlingen

Vejen gennem sagsbehandlingssystemet er lang og særdeles besværlig for en lille gruppe af forældre, som ønsker at hjemmetræne børn med psykiske eller fysiske handicap. Ny rapport peger på fejl i to ud af tre klagesager og en udfordret retssikkerhed på området.

Læs mere

Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

1. oktober 2008 trådte loven om hjemmetræning af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i kraft. Loven blev mødt med stor glæde, da forældre siden 1998 havde kæmpet for lovgivning på området.

Læs mere

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Der er ingen hemmelighed, at det er svært for de fleste kommuner at administrere hjemmetræningsreglerne.

Bjørns familie har været nødsaget til at gå i pressen efter at have kæmpet for den rigtige hjælp til Bjørn i mere end tre år.

Læs mere

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

I Hjernebarnets bog om hjemmetræning fortæller 28 familier om livet med hjemmetræning, og om hvorfor hjemmetræning har vist sig at være det helt rigtige for deres familie. Familierne fortæller også om deres kampe med kommunerne for retten til at vælge hjemmetræning, om deres bekymringer for barnet med hjerneskade / særlige behov og om de fantastiske resultater, som de har skabt for barnet med hjemmetræningen. I bogen fortæller tre hjælpetrænere også om, hvordan det er at arbejde som hjælpetræner hos en familie, som hjemmetræner et barn med hjerneskade / særlige behov.

Læs mere

Hovedsponsorer

 • Mikkeller
 • NTS
 • Energi 30
 • Huset SCNM
 • Børne Specialisterne
 • Xanado
 • Bearded Villains Denmark