Move It To Improve It

STYRK KROP OG HJERNE MED FORSKNINGSBASERET TRÆNING

Mitii (Move It To Improve It) er udviklet for at sikre, at de nyeste anbefalinger fra forskningen omsættes til praksis i dagligdagen.
Mitii er et system til udvikling og forbedring af koordination og samarbejde mellem hjerne og krop. Et forløb på 14 uger booster dit barns selvtillid og potentiale for at lære nyt.

SKARPERE HJERNE, DER LÆRER HURTIGERE

Mitii er anderledes end traditionelle træningsmetoder - faktisk det eneste af sin art på verdensplan.
Mitii udnytter det faktum, at hjernen udvikler nye forbindelser (synapser), når krop og hjerne aktiveres, og indsatsen er tilstrækkelig intensiv, varierende og udfordrende.

Det betyder i praksis, at den bliver bedre og hurtigere til at lære nye færdigheder – både motorisk og kognitivt.
Resultatet er slående. Børn, som har trænet Mitii, opnår mere selvtillid og tager del i dagligdagen på et andet niveau end før. Den forbedrede forståelse af egen krop, og hvad den faktisk kan, gør at barnet bedre kan indgå i interaktion med andre (og deres kroppe). Al kommunikation foregår jo gennem kroppen!

Se videoer og læs om andre, som Mitii har hjulpet: mitii.com/cases/

ONLINE-TRÆNING I DIT HJEM

Træningen foregår foran et kamera (Kinect), som registrerer barnets bevægelser. På en skæm (TV) præsenteres barnet for en sekvens af aktiviteter, som skal afkodes og omsættes til målrettet, fysisk handling.

Aktiviteternes opgavemæssige indhold er ikke i sig selv så vigtigt. Det afgørende er, at intensitet, variation og kompleksitet hver uge justeres af en personlig instruktør, så sværhedsgraden passer til det enkelte barn.

Kontakt os for en uforpligtende snak på +45 3947 8000 el. info(at)mitii.com

Læs mere på mitii.com

EKSEMPEL PÅ MITII ØVELSE - SKÆRMBILLEDE

mitii

Billedet viser en øvelse, hvor barnet skal finde to ens fisk – en i venstre side og en i højre. Med hænderne skal de to fisk samles op og føres ind i det røde felt.

Øvelsen, som den vises her, stiller barnet overfor vigtige visuelle udfordringer ved hjælp af baggrunden. Øvelsen kan justeres ved at ændre billeder, baggrund, antal objekter og hvilke dele af kroppen som skal anvendes m.m.

Klik her for at se en kort video med øvelseseksempler

Aktuelt

Hjemmetræningsfamilier kæmper med fejl i sagsbehandlingen

Hjemmetræningsfamilier kæmper med fejl i sagsbehandlingen

Vejen gennem sagsbehandlingssystemet er lang og særdeles besværlig for en lille gruppe af forældre, som ønsker at hjemmetræne børn med psykiske eller fysiske handicap. Ny rapport peger på fejl i to ud af tre klagesager og en udfordret retssikkerhed på området.

Læs mere

Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

1. oktober 2008 trådte loven om hjemmetræning af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i kraft. Loven blev mødt med stor glæde, da forældre siden 1998 havde kæmpet for lovgivning på området.

Læs mere

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Der er ingen hemmelighed, at det er svært for de fleste kommuner at administrere hjemmetræningsreglerne.

Bjørns familie har været nødsaget til at gå i pressen efter at have kæmpet for den rigtige hjælp til Bjørn i mere end tre år.

Læs mere

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

I Hjernebarnets bog om hjemmetræning fortæller 28 familier om livet med hjemmetræning, og om hvorfor hjemmetræning har vist sig at være det helt rigtige for deres familie. Familierne fortæller også om deres kampe med kommunerne for retten til at vælge hjemmetræning, om deres bekymringer for barnet med hjerneskade / særlige behov og om de fantastiske resultater, som de har skabt for barnet med hjemmetræningen. I bogen fortæller tre hjælpetrænere også om, hvordan det er at arbejde som hjælpetræner hos en familie, som hjemmetræner et barn med hjerneskade / særlige behov.

Læs mere

Hovedsponsorer

  • NTS
  • Xanado
  • Energi 30
  • Mikkeller
  • Huset SCNM
  • Børne Specialisterne
  • Bearded Villains Denmark