Yogatræning for børn med særlige behov

Yogabarnet tilbyder metoden yogatræning for børn med særlige behov, der udspringer af ”rigtig” klassisk Hatha yoga. I metoden gør vi brug af yogaens dybe viden om hvordan mennesker opnår en sund tilstand i krop og sind igennem træning af yogaens forskellige elementer. Yogatræning støtter barnet i at pleje, styrke og udvikle sig kropsligt, mentalt og emotionelt. Vi tilpasser træningen så barnet kan være aktivt medvirkende uanset graden af handicap og så der tages hensyn til barnets funktionsniveau både fysisk og psykisk, sansemæssigt og kognitivt.

HVEM HAR GLÆDE AF METODEN?

Metoden Yogatræning for børn med særlige behov er velegnet til alle børn uanset barnets handicap og graden af nedsat funktionsevne. Børn med svære hjerneskader, som har få selvstændige funktioner og eller børn som er meget sansesarte kan træne trygt efter metoden, da den er meget nænsom og kan tilpasses barnets følsomhed. Yogatræning er i høj grad med til at afhjælpe stress hos barnet (og familien) og de fleste børn, som er begyndt på yogatræning bliver meget glade for træningen hvilket skaber et positiv afsæt for udvikling og trivsel.

En væsentlig fordel ved yogatræning er tillige at forældre og søskende også kan få glæde af og effekt ved at lære yoga. Mange familier berørt af barn med handicap har ekstra udfordringer med at skabe balance og harmoni for søskende og forældre i hverdagen. Ofte er familien udfordret med f.eks. ekstra fysiske belastninger hvis barnet er immobilt, lange stillesiddende perioder i forbindelse med madning, løft, manglende nattesøvn, psykisk og emotionelt stress ved børn som er selvskadende, udadreagerende, hyperaktive mv.

Når familien vælger yogatræning til det skadede barn, bliver yoga en del af familiens hverdag og har en positiv afsmittende effekt på hele familien. Yoga er en træningsform, som også søskende kan deltage i og finde sjov og interessant. Yogatræning som hjemmetræning giver familien mulighed for et fælles positivt rum for trivsel og balance i en udfordret hverdag.

HVAD GØR YOGATRÆNING FOR BARNET?

Yogatræning for børn med særlige behov er et helhedsorienteret træningsprogram. Afsættet er fysisk træning men stimulerer og berører også barnets følelsesmæssige og kognitive udvikling. Barnet bruger både kroppen og sanserne under træningen. Træningen styrker og stimulerer barnets udvikling bredt og dybt; Muskler, sener og led styrkes og strækkes, udspændes og afspændes. Indre organer påvirkes til forbedret funktion, blodet iltes og giver næring til cellerne. Nerve- og hormonsystemet balanceres og beroliges. Børnene bruger kroppen selvstændigt eller med hjælp fra forældre og/-eller Yogabarnets underviser.

EKSEMPLER PÅ EFFEKTER AF YOGATRÆNING

 • Forbedrer motorisk færdighed og kontrol

 • Udvikler kropsbevidsthed/fornemmelse for hele kroppen

 • Udvikler fysisk styrke

 • Stimulerer glæde og tryghed

 • Skaber empowerment

 • Forbedrer balance

 • Fremmer fleksibilitet og smidighed

 • Korrigerer kropsholdning

 • Forøger selvbevidsthed

 • Forbedrer og organiserer den kognitive funktion

 • Forbedrer koncentrationsevnen

 • Reducerer hyperaktivitet

 • Letter respirationsproblemer

 • Udvikler barnets evne til at slappe af

 • Reducerer angst og stress

 • Beriger kvaliteten og kvantiteten af søvn

 • Udvikler evnen til tracking og forbedrer samsyn

 • Udvikler sociale færdigheder (f.eks. tålmodighed, omsorg, vente på tur, sætte sig i andres sted).

 • Udvikler evnen til selvregulering og at udvise passende social adfærd
Læs mere her yogabarnet.dk

Aktuelt

Hjemmetræningsfamilier kæmper med fejl i sagsbehandlingen

Hjemmetræningsfamilier kæmper med fejl i sagsbehandlingen

Vejen gennem sagsbehandlingssystemet er lang og særdeles besværlig for en lille gruppe af forældre, som ønsker at hjemmetræne børn med psykiske eller fysiske handicap. Ny rapport peger på fejl i to ud af tre klagesager og en udfordret retssikkerhed på området.

Læs mere

Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

1. oktober 2008 trådte loven om hjemmetræning af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i kraft. Loven blev mødt med stor glæde, da forældre siden 1998 havde kæmpet for lovgivning på området.

Læs mere

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Der er ingen hemmelighed, at det er svært for de fleste kommuner at administrere hjemmetræningsreglerne.

Bjørns familie har været nødsaget til at gå i pressen efter at have kæmpet for den rigtige hjælp til Bjørn i mere end tre år.

Læs mere

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

I Hjernebarnets bog om hjemmetræning fortæller 28 familier om livet med hjemmetræning, og om hvorfor hjemmetræning har vist sig at være det helt rigtige for deres familie. Familierne fortæller også om deres kampe med kommunerne for retten til at vælge hjemmetræning, om deres bekymringer for barnet med hjerneskade / særlige behov og om de fantastiske resultater, som de har skabt for barnet med hjemmetræningen. I bogen fortæller tre hjælpetrænere også om, hvordan det er at arbejde som hjælpetræner hos en familie, som hjemmetræner et barn med hjerneskade / særlige behov.

Læs mere

Hovedsponsorer

 • Børne Specialisterne
 • Xanado
 • Huset SCNM
 • Mikkeller
 • NTS
 • Energi 30
 • Bearded Villains Denmark